Melos Actief - Muziek en Sportbegeleiding

Weekendopvang en woensdagmiddagopvang

Buitensport en muziek zijn onderdeel van ons dag- en weekendprogramma. De kinderen krijgen de gelegenheid om zich mentaal en fysiek te uiten en ervaringen te verwerken. Ze leren samenspelen, initiatiefnemen en omgaan met leeftijdgenootjes.

Buitensport

Buitensport bevordert de communicatie, de sociaal- emotionele- en motorische ontwikkeling.
lees meer

Muziekatelier

Zelf muziekinstrumenten maken, samen zingen, instrumentaal spel en bewegen op muziek.
lees meer

Individuele begeleiding

Gedragsregulerende benadering. Stap voor stap je grenzen verleggen en je angsten overwinnen.
lees meer

Muziektherapie

Orthopedagogische muziektherapie wordt planmatig ingezet bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of moeilijke opvoedingssituaties.
lees meer

Onderwijsbegeleiding

Vastgelopen kinderen ontwikkelingskansen bieden om weer aan te sluiten op school.
lees meer

Cursussen

Bevorderen van de muzikale mogelijkheden van de deelnemers, om muziek te integreren in het werkveld.
lees meer