Melos Actief - Muziek en Sportbegeleiding

Individuele begeleiding

Bij individuele muziek- en sportbegeleiding werken we aan persoonlijk doelen.
Vanuit onze specifieke deskundigheid leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Bij de doelformulering houden we rekening met de vraagstellingsbehoefte. Bijvoorbeeld kinderen die onvoldoende in staat zijn hun prikkelwaarneming te sturen en zich te concentreren zijn snel afgeleid, weten niet precies hoe te handelen, vertonen chaotisch en ongecontroleerd gedrag. Tijdens de individuele muziek en sportbegeleiding zorgen we dan voor structuur en duidelijkheid. We kunnen bijvoorbeeld de opdracht verkleinen, verkorten, herhalen, beperken, visualiseren, aanpassen, overzicht scheppen vereenvoudigen en ordenen. Het kind waarvoor sport- en muziekactiviteiten nieuw en bedreigend zijn heeft op een andere manier steun en structuur nodig. Onze strategie richt zich dan op; vertrouwen bieden, aanmoedigen, uitnodigen, uitdagen, uitleggen, balanceren tussen vertrouwdheid en verandering. Zo kunnen we onze werkvormen steeds weer bewust toepassen.

Voor meer informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.