Melos Actief - Muziek en Sportbegeleiding

Muziekatelier

In het muziekatelier beleven kinderen hoe leuk het is om samen muziek te maken op allerlei soorten instrumenten, deels zelfgemaakt. Spelen op muziekinstrumenten biedt de kinderen de mogelijkheid, om op een ongedwongen wijze vertrouwd te raken met muzikale basiselementen en materialen. Het kind is in staat om zelf geluid en klank te scheppen als je het voldoende stimuleert. Tijdens de dagopvang en weekendopvang kunnen kinderen muziek maken in het muziekatelier.

De spraak als instrument

Voor imitaties van klanken stimuleer je de mond, de lippen, de tong en het strottehoofd. Geluidsspelen bevorderen uitdrukkingsmogelijkheden en spraakontwikkeling, stil zijn, luisteren-geluiden thuisbrengen. Kinderen bewegen  van nature op muziek. Emoties worden zichtbaar in hun non – verbale gedrag, ze springen van blijdschap een gat in de lucht, trappelen van ongeduld. Het inlevingsvermogen, fantasie en voorstellingsvermogen van de kinderen wordt in spelvorm gestimuleerd, lopen als een olifant, sluipen als een tijger, treintje spelen. Met geluiden uit de directe omgeving zijn tal van bewegings- en rollenspelletjes te doen. Ideaal om te experimenteren met stem,spraak en inlevingsvermogen. 

Instrumentaal spel

Spelen op allerlei soorten instrumenten, tokkel- strijk en wrijf- blaas instrumenten, klankspelen, op trommels ritmegevoel ontwikkelen, er zijn veel trommels in allerlei soorten en maten waarop de kinderen kunnen fantaseren, imiteren en improviseren. 

Zingen

Zingen is een belangrijke activiteit, bij het aanleren van teksten worden liedjes gevisualiseerd. Vanwege voorkomende taal – en lees problematiek (dyslexie) worden liedjes op het gehoor aangeleerd. In verband met een korte taakspanne of verhoogde afleidbaarheid (autisme, ADHD) worden korte tekstfragmenten in een gestructureerde didactische werkvorm aangeleerd. De kinderen leren spelenderwijs sociale vaardigheden, luisteren naar elkaar, elkaar ruimte geven, zelfvertrouwen ontwikkelen en vooral samen plezier beleven. 

Inschrijven

Het muziekatelier wordt aangeboden in ons woensdagmiddag programma. Neem contact op om in te schrijven of voor meer informatie.