Melos Actief - Muziek en Sportbegeleiding

Muziektherapie / Orthopedagogische muziekbegeleiding

Muziekbegeleiding in opvoedingssituaties en hulpverlening. Als orthopedagogisch muziekbeoefenaar ben ik in staat tot het geïntegreerd kunnen toepassen van muzikale en orthopedagogische kennis en vaardigheden binnen specifieke onderwijs situaties.

Bij Orthopedagogische muziekbegeleiding wordt muziek planmatig ingezet bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of moeilijke opvoedingssituaties. Voor kinderen met problemen in contact, sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling is orthopedagogische muziekbegeleiding een uitstekend hulpmiddel om een verstoorde ontwikkeling op gang te brengen.

In de ontwikkeling van het kind kunnen we grofweg vier hoofdontwikkelingsgebieden onderscheiden:

Het is belangrijk te analyseren en te onderkennen aan welk hoofdontwikkelingsgebied bijzondere aandacht moet worden gegeven.

Het kind leert door middel van muzikale ervaringen, waarbij de rechterhersenhelft gestimuleerd wordt. De rechterhersenhelft is gespecialiseerd in beelden, kleur, muziek en ritme, (dag)dromen, patronen en intuïtie. De linkerkant van onze grote hersenen is beter in analytische dingen zoals taal, rekenen, spraak, volgorde en details. Juist wanneer er  een achterstand in de ontwikkeling in de linkerhersenhelft is opgetreden, kan door stimulering van de rechterhersenhelft verbindingen gemaakt worden naar de linker hersenhelft. Als we beiden hersenhelften goed gebruiken kunnen ze elkaar versterken.

Voor kinderen met een achterstand in de spraak/taalontwikkeling is zingen een belangrijk hulpmiddel. Bij het zingen komen aspecten aan bod die een belangrijke rol spelen zoals, articulatie, ademhaling, ademsteun, resonans en houding. Het komt regelmatig voor dat kinderen niet of nauwelijks kunnen spreken, maar wel vloeiend kunnen zingen. Denk hierbij aan stotteren, of kinderen met autisme.Voor de spraak/taalontwikkeling wordt het liedrepertoire gevisualiseerd in beeld en kleur. Klank en ritme instrumenten ondersteunen de kleine en de grove motoriek.

Muziektherapie met ouders en zeer jonge autistische kinderen

De integratie van de Floor-time methode binnen de muziektherapie, contact in wederkerigheid.Wanneer er een vermoeden bestaat van autisme bij uw kind, biedt Melos ouders en kinderen een speciaal muziek programma aan. Juist wanneer kinderen (nog) niet kunnen spreken daagt muziek uit tot geluiden ontdekken, luisteren, imiteren,  spelen, bewegen, ritme, zingen, spraak/taalontwikkeling. De ouders worden intensief bij de muziektherapie betrokken. Samen gaan we op ontdekkingsreis, hoe kan ik mijn kind uitdagen en stimuleren om zich te ontwikkelen.

Muziektherapie voor kinderen met een meervoudige beperking

Gericht en planmatig worden muzikale activiteiten gekozen die een stimulerende werking hebben voor de: spraaktaal- motorische- zintuiglijke- auditieve ontwikkeling, lichaamsbesef, oog-handcoördinatie en spanningsregulatie.