Melos Actief - Muziek en Sportbegeleiding

Werkwijze

Dagelijks genieten wij van ons werk om met kinderen en jongeren te werken, waarvan de ontwikkeling anders verloopt. Het zoeken naar oplossingen en mogelijkheden geeft ons veel energie. Vooral als we zien hoe leergierig en blij de kinderen zijn wanneer we op de juiste manier aansluiten bij hun ontwikkeling.

Als muziektherapeut ben ik in aanraking gekomen met de Floortime- methode, die speciale begeleiding biedt voor kinderen met autisme. Je treedt binnen in de belevingswereld en sluit aan bij de interesse van het kind. Je beweegt als het ware mee, je stemt op dezelfde golflengte af. Er ontstaat een band en wederzijds vertrouwen, vanuit die veiligheid komt het kind tot ontwikkeling, waarbij je steeds iets nieuws toevoegt. Elke keer zorg je voor een nieuwe uitdaging en maak je weer met veel enthousiasme een volgende stap, waarbij de humor en lol niet ontbreekt.

De Floortime-methode gebruik ik niet alleen voor kinderen met autisme, maar ook voor andere ontwikkelings – en gedragsstoornissen. Wanneer een kind sociaal ongewenst gedrag vertoont, kijk ik vooral wat is de oorzaak, of waar loopt het kind vast in zijn ontwikkeling. Het is dan een ultieme uitdaging om alle stukjes van de puzzel in elkaar te passen om het kind weer enthousiast te maken om zich verder te kunnen ontplooien.

Een intensieve samenwerking met de ouders vinden we heel belangrijk. Samen met een positieve blik naar mogelijkheden zoeken om een gestagneerde ontwikkeling weer in gang te zetten; of sociaal ongewenst gedrag om te buigen.